YAD Uygulama Ödülü

Yöneylem Araştırması Derneği (YAD) her yıl YAD Uygulama Ödülü vermektedir. 2016 yılında da Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi sırasında Uygulama Ödülü verilecektir. YAD Uygulama Ödülü Türkiye sınırları içinde faaliyetlerine devam eden bir işletmede ağırlıklı olarak endüstri mühendisliği ve/veya yöneylem araştırması yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen proje çalışmalarına açıktır. Projelerin tamamlanmış, uygulamaya alınmış ve uygulandığı işletme için ölçülebilir yarar sağlamış olması gerekmektedir. Kullanılan YA/EM yöntemlerinin açıkça belirtilmiş olması beklenir.

Kimler katılabilir?

YAD Uygulama Ödülüne başvurabilmek için aşağıdaki başvuru koşulları sağlanmalıdır.

 • İşletme, Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren bir kurum olmalıdır.
 • Ödüle başvuran proje ekibi ağırlıklı olarak işletme çalışanlarından oluşmalıdır.
 • Proje ekibine işletme dışından katkıda bulunmuş akademik ya da akademik olmayan danışmanlar da katılabilirler.
 • Proje çalışması, yarışmaya son katılım tarihinden en fazla beş yıl önce başlatılmış olmalıdır.
 • Projenin uygulamaya alınmış olması ve ölçülebilir sonuçlarının işletme tarafından belirtilmiş olması gerekmektedir.
 • Proje çalışması daha önceki yıllarda YAD Uygulama Ödülü yarışma finaline kalmamış olmalıdır.

YAD Uygulama Ödülü Seçici Kurulundan bir üye, projeye herhangi bir aşamada katkıda bulunmamış olmalıdır.

Katılım Süreci

Yarışmaya ilk başvuru proje çalışmasının geniş özeti ile yapılır. Geniş özet, proje başlığı ve proje ekibi üyelerine ait bilgileri içeren ve üç sayfayı aşmayacak şekilde (Times New Roman, 12 punto, tek satır aralığı kullanılarak) hazırlanmalıdır.

Yarışmaya başvuru için işletmenin kurumsal bilgileri ve ekip elemanlarına ait bilgiler, geniş özet dokümanıyla birlikte PDF, DOC ya da DOCX dosya biçiminde en geç 29 Mayıs 2016’ya kadar linkteki form formatı kullanılarak [email protected] e-posta adresine gönderilmelidir. Kongre dili Türkçedir.

Geniş özetler arasından seçilerek finale kalmaya hak kazanan projeler için proje ekibi tarafından şekil, tablo, kaynakça ve ekler dahil 25 sayfa, ekler hariç 10 sayfayı geçmeyecek şekilde (Times New Roman, 12 punto, tek satır aralığı kullanılarak) hazırlanacak olan proje raporu seçici kurula iletilecektir. Seçici kurul finale kalan projeleri belirleyip açıkladıktan sonra proje ekipleri detaylı proje raporlarını hazırlayıp yollayacaklar ve çalışmalarını YAEM Kongresinde 25 dakikalık bir sunuş halinde sunmak üzere davet edileceklerdir. Yapılan sözlü sunumların ardından dereceye giren projeler değerlendirme jürisi tarafından belirlenecek ve ödüller 14 Temmuz 2016 Perşembe günü yapılacak Kongre Yemeğinde açıklanacaktır.

Değerlendirme ölçütleri YAD Uygulama Ödülü yarışmasının ilk aşamasında olan projeler için şunlardır.

 • projenin işletme için olan önemi,
 • problemin tanımının açık ve sınırlarının net bir şekilde belirlenmiş olması,
 • YA/EM yöntemlerinin yaratıcı, doğru ve yerinde kullanımı,
 • projenin devreye alınmış olması,
 • performans ölçülerinin belirlenmiş ve ölçülmüş olması.

Finale Kalan Projeler

 • çalışmanın özgünlüğü,
 • YA/EM yöntemlerinin yaratıcı, doğru ve yerinde kullanımı,
 • performans ölçüleriyle ifade edilen kazançların büyüklüğü ve şirket için önemi,
 • yazılı rapor ve sözlü sunum kalitesine,

göre değerlendirilir.


Yad Uygulama Ödülü Önemli Tarihler
 • Ön eleme için özetlerin gönderilmesi 29 Mayıs 2016
 • Finale katılacak projelerin açıklanması 3 Haziran 2016
 • Final proje raporlarının gönderilmesi 3 Temmuz 2016
 • Final sunumlarının yapılması 13 Temmuz 2016