DAVETLİ OTURUM TEMA BAŞLIKLARI VE TEMA BAŞKANLARI


 • Stokastik Süreçler - Çağın Ararat (Bilkent Üniversitesi)
 • Çizelgeleme - Hakan Gültekin(TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
 • Çok Kriterli Karar Verme - Özgür Özpeynirci (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Finansal Modelleme - Ahmet Camcı (Yaşar Üniversitesi)
 • Lojistik - Burçin Bozkaya (Sabancı Üniversitesi)
 • İnsani Yardım Lojistiği - Alp Ertem (Çankaya Üniversitesi)
 • Kalite Yönetimi – Burak Birgören (Kırıkkale Üniversitesi)
 • İmalat Sistemleri - Özcan Kılınçcı (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Optimizasyon
 • Sağlık Sistemlerinde YAEM - Lerzan Örmeci (Koç Üniversitesi), Sakine Batun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi -Rassal - Emre Nadar (Bilkent Üniversitesi)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi -Deterministik - Zeynep Sargut (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Veri Analizi - Gözde Ulutagay (İzmir Üniversitesi)
 • Askeri Harekât Analizi - İbrahim Akgün (Abdullah Gül Üniversitesi)
 • Simülasyon - Gökalp Yıldız (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Sezgiseller - Osman Kulak (Pamukkale Üniversitesi)
 • Servis Sistemleri – Aslı Sencer (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Tarım/Gıda Değer Zincirleri – Sencer Yeralan (Yaşar Üniversitesi)
 • Sistem Bakış Açısı - Büşra Atamer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Mimari Tasarımda YAEM – Fatih Taşgetiren (Yaşar Üniversitesi)