Öğrenci Proje Yarışması

Geleneksel olarak yapılan YAEM öğrenci proje yarışması, lisans öğrencileri tarafından endüstri mühendisliği – yöneylem araştırması alanlarında gerçekleştirilen proje çalışmalarına açıktır.

Kimler katılabilir?

Öğrenciler, yarışmaya bireysel olarak ya da ekip olarak başvurulabilir. Ekiplerdeki eleman sayısı ile ilgili bir sınırlandırma yoktur. Yarışmaya katılacakların 1 Ocak 2016 tarihinde lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.

Değerlendirme Ölçütleri

Projeler; ele alınan problemin tanımlanması ve önemi, YA/EM yaklaşımlarının doğru ve yerinde kullanımı, projenin özgün değeri, süregelen projelerden bağımsız olması, olası yaygın etkileri ve uygulanabilirliği, elde edilen sonuçların başarısı, raporun yazımı gibi ölçütlere göre değerlendirilecektir.

Katılım Süreci

Yarışmaya ilk başvuru, proje çalışmasının genişletilmiş özeti ile yapılır. Genişletilmiş özet linkteki biçim kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır ve kapak sayfası ile birlikte 4 sayfayı geçmemelidir

Bu özet, yapılan projenin gerekçesi, kapsamı, projede kullanılan ve geliştirilen yöntemler, projenin genel değerlendirmesi ve sonuçlarını içermelidir. Özet dokümanında projenin yapıldığı üniversitenin, proje ekip üyelerinin ve varsa projeye danışmanlık yapan öğretim üyelerinin kimliklerinin anlaşılmasına yol açacak hiçbir bilgi yer almamalıdır. Bu bilgileri içeren özetler kesinlikle değerlendirmeye alınmaz. Genişletilmiş özetler pdf dosyası biçiminde en geç 2 Mayıs 2016 Saat 24:00'e kadar [email protected] adresine e-posta aracılığı ile iletilmelidir.

Jüri tarafından değerlendirilen ilk başvurular arasından ön elemeyi geçen projelerin ekipleri yarı finale katılma hakkı kazanırlar. Yarı finale kalan yarışmacılar Endüstri Mühendisliği Dergisi biçim kurallarına uygun olarak 15 sayfayı geçmeyecek bir proje raporu hazırlamalıdır (http://www.mmo.org.tr/yayinlar/em_yazi_kurallari.php). Raporda projenin yapıldığı üniversitenin, proje ekip üyelerinin ve varsa projeye danışmanlık yapan öğretim üyelerinin kimliklerinin anlaşılmasına yol açacak hiçbir bilgi yer almamalıdır. Bu bilgileri içeren raporlar kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.

Hazırlanan proje raporları üzerinde yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda finale kalan ekipler jüri üyeleri ve Kongre katılımcıları önünde sunum yapmak üzere Kongreye davet edilirler. Sunumlar ve raporlar üzerinde yapılacak değerlendirmeleri takiben birinci, ikinci ve üçüncü olan projeler açıklanır.

Kongrede sunulan projeler Endüstri Mühendisliği Dergisinde basılmak üzere değerlendirilir.Yarı Finale Kalan Projeler

Toplam 48 başvuru içinden 16 proje hakemler tarafından yarı finalist olark belirlenmiştir. Proje yarışması kuralları gereği bu projelerin kimlik bilgileri saklı tutulmaktadır. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine özel olarak iletilmiştir.

Daha fazla bilgi için iletişim adresi: [email protected]


Öğrenci Proje Yarışması Takvim
  • Ön eleme için genişletilmiş özet gönderimi 2 Mayıs 2016
  • Yarı finale katılacak projelerin duyurulması 13 Mayıs 2016
  • Yarı final proje raporlarının gönderilmesi 30 Mayıs 2016
  • Finale kalan projelerin açıklanması 17 Haziran 2016
  • Finale kalan projelerin sunumu 13-15 Temmuz 2016