DERS


TÜBİTAK Destekleri ve Proje Önerisi Hazırlamada YAEM Perspektifi

Dr. BORA KAT, TUBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), misyonu dahilinde, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek üzere çok yönlü destek mekanizmalarını kullanmakta ve bu mekanizmalar kapsamında geniş bir yelpazeye hitap eden çok sayıda destek enstrümanı sunmaktadır. Bu destek enstrümanlarının önemli bir bölümü Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmektedir. Bu sunumda, ARDEB tarafından yürütülmekte olan destek programları hakkında detaylı bilgi verilecek; proje hazırlama, başvuru ve değerlendirme aşamalarında ARDEB tarafından dikkat edilen önemli hususlar ve proje öneren araştırmacıların özen göstermesi gereken noktalar Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması disiplinleri özelinde detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Ayrıca, projelerin yürütülmesi sırasında ve sonuçlandırılmalarının ardından dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin detaylar da bu sunum kapsamında katılımcılar ile paylaşılacaktır


Biyografi

Bora Kat, lisans (2002), yüksek lisans (2005) ve doktora derecelerini (2011) ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı ve 2002-2006 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Yüksek lisans programında rassal envanter sistemleri, doktora tezinde ise enerji-ekonomi-çevre modelleri üzerine çalışmalarda bulundu. 2006 yılında bu yana TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Destek Grubu’nda çalışmakta olan Bora Kat, 2009 yılının ikinci yarısında Fransa’da Avrupa Bilim Vakfı’nda görev yaptı. 2012 yılı bahar döneminde Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme lisansüstü programında ders verdi ve 2012 yılından bu yana ODTÜ Yer Sistem Bilimleri lisansüstü programında dersler vermektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Yazar Kaydı ve Erken Kayıt

15.04.2016 – 31.05.2016

Geç Kayıt

01.06.2016 – 15.06.2016

Özet Kabullerinin Bildirilmesi

23.05.2016

YAD Uygulama Ödülü Yarışması Özet Gönderimi

29.05.2016