DERS


Endüstri Mühendisliği Temel Eğitiminde “Algoritmalar ve Hesaplama”

Prof.Dr SENCER YERALAN, Yaşar Üniversitesi

Hesaplama, mühendisliğin özündedir. Ancak mühendisliğin nihai hedefi hesap değildir. Mühendisler nesnel ihtiyaçları karşılayabilmek için, bilimin yanında sağduyularını da kullanarak, ürün tasarlar ve geliştirirler. Sağduyuları ekonomik, çevresel ve etik konuları gözetmektedir. Mühendis tasarımı ise bilime ve hesaplamalara dayalıdır. Hesaplamalar o kadar tasarım çabasına odaklıdır ki, deneme ve yanılma yöntemindense parça ve değişkenler hesaplamalar baz alınarak seçilir. Ayrıca mühendisler sistemleri analiz ederler ki, bunlar da hesaplama gerektirmektedir.

Ancak, hesaplama da beceri gerektirir. Özellikle günümüzde kullanılan bilgisayarlı hesaplama yöntemlerini etkin kullanma becerisini öğrencilerimize vermek zorundayız. Buna karşılık Yaşar Üniversitesi'nde birinci sınıflar için “Algoritmalar ve Hesaplama” dersi geliştirilmiştir. Bu ders bir yandan oldukça farklı açık kaynak hesaplama yazılım paketleri kullanarak öğrencilere laboratuvarda hesaplama becerilerini geliştirme olanağı sağlarken, bir yandan da endüstri mühendisliğinin bilinen temel modellerini sunmaktadır. Bu modeller eğitimin ikinci ve üçüncü sınıfında derinlemesine incelenecek olsa da, bu temel derste öğrencinin temel kavramlar ve sonucun çıkartılması için nelerin gerektiği konusunda fikir ve sezgi edinmeleri yararlı bulunmuştur.

Bu çalıştayda Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği birinci sınıf “Algoritmalar ve Hesaplama” dersi sunulacak, örnekler verilecektir.


Biyografi

Sencer Yeralan 1978 yılında ODTÜ'de lisans, 1983 yılında Florida Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Uzun seneler Missouri Üniversitesi, Florida Üniversitesi ve USF Polytechnic'te çeşitli idari ve akademik görevler almıştır. Şu an Yaşar Üniversitesi'nde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Yazar Kaydı ve Erken Kayıt

15.04.2016 – 31.05.2016

Geç Kayıt

01.06.2016 – 15.06.2016

Özet Kabullerinin Bildirilmesi

23.05.2016

YAD Uygulama Ödülü Yarışması Özet Gönderimi

29.05.2016