AÇILIŞ KONUŞMASI


bulletin blog

Tarım ve Gıda Tedarik Zincirleri Yönetiminde YA/EM ’in Katkıları

Prof.Dr. ENVER YÜCESAN, INSEAD, Fransa

Doğal kaynakların gittikçe azaldığı, buna karşın nüfusun hızla arttığı günümüzde etkili tedarik zinciri tasarımı ve yönetimine tarım ve gıda sektöründe her sektörden daha fazla gereksinim duymaktayız. Yüksek teknolojiye dayalı yatırımlarla, gıda sektörünün verimliliği son elli yılda önemli ölçüde artmış olsa da 870 milyon kişi hala açlık ya da yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler, 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyar kişiye ulaşacağını, bu nedenle de tatlı su gereksiniminin %30, enerji gereksiniminin % 50 ve gıda gereksiniminin de %70 oranında artacağını öngörüyor.

Bu koşullar altında YA/EM uzmanlarının tarım ve gıda tedarik zincirlerine eğilmelerinin zamanı çoktan gelmiş durumda. Sunumumuzda tarım ve gıda tedarik zincirlerinin zor koşullarını irdeleyerek, bu koşulları yumuşatabilmek için YA/EM yöntemlerinin ne tür katkıda bulunabileceğini değerlendireceğiz.


Biyografi

INSEAD’ da Yöneylem Araştırması programında profesör olarak görev yapan Enver Yücesan’ın eğitim ve araştırma alanları arasında süreç analizleri, üretim planlama ve kontrol, bütünleşik lojistik, tedarik zinciri yönetimi, üretim, hizmet ve telekomünikasyon sistemlerinde performans değerlendirmeleri yer almaktadır.

Prof. Yücesan özellikle büyük ölçekli endüstriyel uygulamalarının bilgisayar simülasyonları ve performans analizi konularında uzmandır. Endüstri Mühendisi olan Prof. Yücesan Cornell Üniversitesi’nden Yöneylem Araştırması alanında doktora derecesine sahiptir.

Prof. Yücesan otomotiv, beyaz eşya, elektronik, petrokimya, tarımsal işletme, sağlık ve hizmet sektörlerinde birçok tedarik zinciri çalışmasında etkin bir şekilde görev almıştır.

Prof. Yücesan ayrıca Winter Simulation Conference yönetim kurulu üyesi ve IIE Transactions’ da alan editörü olarak çalışmaktadır. Stokastik modelleme ve performans analizi üzerine akademik yayınları bulunan Prof. Yücesan, aynı zamanda tedarik zinciri yönetimi üzerine iki kitap yazmıştır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Yazar Kaydı ve Erken Kayıt

15.04.2016 – 31.05.2016

Geç Kayıt

01.06.2016 – 15.06.2016

Özet Kabullerinin Bildirilmesi

23.05.2016

YAD Uygulama Ödülü Yarışması Özet Gönderimi

29.05.2016